Camping Site

Beknopte voorwaarden

Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en diegenen die hem vertegenwoordigen.
De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
Diegene die het contract tekent is altijd verantwoordelijk voor de wagen en alles wat in deze overeenkomst staat vermeld.
Het gebruik nemen van de wagen impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van onze volledige huurvoorwaarden.
Deze overeenkomst is tevens van toepassing in geval van sponsoring, het gratis ter beschikking stellen van een motorhome.

 • Prijzen zijn btw inbegrepen.

 • Volgens inventaris omvat de uitrusting een uitdraaibare luifel, een aansluitsnoer voor 220V elektriciteit, een vulslang voor water, eet- en kookmateriaal

 • Gebruik van gas en wc product inbegrepen als startpakket.

 • Omniumverzekering inbegrepen met vrijstelling van €1500, deze is niet van toepassing voor de inboedel.

 • Waarborg van €1500 bij afhalen van het voertuig.

 • Alle uitvoeringen zijn aangepast aan rijbewijs B voor een bestuurder vanaf 23 jaar.

 • Brandstoftank is vol bij afhaling en dient vol teruggebracht te worden, eventueel verschil ten laste van de huurder.

 • Brandstofverbruik, gas (buiten de eerste volle tank), tolheffingen, boetes en proces-verbalen zijn niet inbegrepen in de prijs.

 • Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen conform de Europese wetgeving.

 • Iedere overtreding met inbeslagname van het gehuurde voertuig zal onherroepelijk leiden voor de overtreder-huurder tot het betalen aan V2 campers van een schadevergoeding gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig en het inkomstenverlies geleden door de niet beschikbaarheid van het voertuig.

 • Roken in het voertuig is verboden.

 • Dieren in het voertuig zijn verboden.

 • Frituren, microgolf en ovens zijn niet toegestaan.

 • De motorhome wordt in dezelfde staat terug gebracht als opgehaald. Deze zijn steeds proper binnen en buiten zonder enige vorm van schade zowel binnen- als buitenkant. Zoals aanvaard en ondertekend in de plaatsbeschrijving.

 • In geval van niet beschikbaar zijn van het gereserveerde voertuig heeft de verhuurder het recht een ander voertuig in te schakelen zonder enige vorm van schadevergoeding. Tevens kan er door de huurder ingevolge onvoorziene omstandigheden geen schadevergoeding aangerekend worden bij een annulering

 • De huurder zal de motorhome gebruiken als een goede huisvader. Iedere overtreding en eventuele boetes inbeslagname en of gevolgen hieraan verbonden zijn ten laste van de huurder.

 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTM (maximum toegelaten massa)  en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden.

 • Eventuele problemen of schades onderweg dienen onmiddellijk telefonisch gemeld te worden

 • Alle schades, ontbrekende stukken, extra reinigingen gebeuren op kosten van de huurder. Toilet, ijskast, enz moeten leeg en proper zijn. De inventaris is gekend door de huurder.

 • De reiniging door de huurder gebeurt niet met hogedruk of schuurmiddel

 • Onze huurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen.

   

Extra kosten

 • Reiniging door onze diensten buiten €75

 • Reiniging door onze diensten binnen €75

 • Legen en reiniging toiletcassette €75

 • Afvaltank lozen €50

 • Bij te laat binnenbrengen volgens afspraak wordt er €50 per begonnen uur verrekend (Wij hebben slechts beperkte tijd om een motorhome klaar te zetten voor de volgende huurder, wij rekenen dus op uw stiptheid! Vertrek tijdig en houd rekening met mogelijke verkeershinder.)

 • Schades aan het interieur, verloren stukken uit de inventaris, kapotgereden banden/velgen worden in rekening gebracht bij terugbetaling waarborg, indien de schade groter is dan de waarborg dient het verschil te worden betaald door de huurder.

   

Voorschot en betaling
 

Bij het opmaken van de huurovereenkomst verbonden met deze voorwaarden wordt een voorschot van 50% betaald met een minimum van €350. Betaling van het saldo moet uiterlijk 30 dagen (vier weken) voor het vertrek en aanvang van deze overeenkomst in ons bezit zijn, indien niet in ons bezit vervalt de overeenkomst met een bijkomende schade vergoeding van 50% van de overeengekomen huurprijs. Betaling via cash of bankoverschrijving.

 

Annulering door de huurder

Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 1. Binnen 1 week vóór vertrek: 100% van de huursom

 2. Binnen 2 weken vóór vertrek: 75%van de huursom

 3. Binnen 6 weken vóór vertrek: 50% van de huursom

 4. Binnen 10 weken vóór vertrek: 25% van de huursom

 5. Meer dan 10 weken vóór vertrek: 15% van de huursom

Indien de camper alsnog kan verhuurd worden, zal naar evenredigheid de betaalde huursom worden terugbetaald.  Er wordt steeds een administratieve kost van 10% aangerekend.

 

Ophalen en inleveren

weekverhuur

-in hoogseizoen afhaling vrijdag  tss. 15u en 18u, op afspraak volgens planning

-inleveren tussen 9u en 11u, op afspraak

Weekendverhuur (vrijdagnamiddag tot maandagmorgen, niet in het hoogseizoen) volgens afspraak

Midweekverhuur (maandagnamiddag tot vrijdagmorgen, niet in het hoogseizoen) volgens afspraak

(Heeft u een speciale wens, laat het ons weten en we bekijken wat mogelijk is)

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Wil je alle voorwaarden, consulteer ons huurcontract